Rodrigue Bijlsma

Secretaris

Jong, enthousiast en vol ambitie!

Tijd om samen de kracht van verandering naar Boortmeerbeek te halen!

Als gemeenteraadslid voor N-VA Boortmeerbeek wil ik u het beleid geven dat u verdient en waar u recht op heeft.

Volle kracht voorruit, verantwoord en authentiek.

- Opgegroeid in Schiplaken en naar school geweest in De Bosuiltjes.
- Master in de Nautische Wetenschappen en actief studentenvertegenwoordiger.
- Officier ter lange omvaart
- Nationaal N-VA Partijraadslid en penningmeester voor het arrondissement Leuven

Rodrigue heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet om van N-VA Boortmeerbeek een succes te maken.
Tezamen met de gehele bestuursploeg doet hij er alles aan om Boortmeerbeek terug te laten stralen.

Reeds heel zijn leven woont Rodrigue in Boortmeerbeek. Hij is naar de lagere school gegaan in de Bosuiltjes en heeft in Antwerpen zijn master in de Nautische Wetenschappen behaald.

Aan de Hogere Zeevaartschool is zijn interesse om de belangen van zijn medestudenten te verdedigen tot uiting gekomen als studentenvertegenwoordiger. Hier heeft hij zich sterk ingezet voor een rechtvaardige democratisering van het onderwijs en voor eerlijkere examenprocedures.

Na zijn studies heeft hij gewerkt als officier ter lange omvaart voor baggeraar DEME en cruise maatschappij Holland America Line. “Als je ‘s nachts door de wateren van Alaska aan het varen bent met meer dan 2100 gasten aan boord, dan weet je wat verantwoordelijkheid is.” .

Vandaag wil hij zijn wereldwijde ervaring gebruiken om van Boortmeerbeek een top gemeente te maken. Een Boortmeerbeek waar we allemaal fier op kunnen zijn. “Aan boord draaide alles om onze gasten, in een gemeente moeten haar inwoners centraal staan. Eerst luisteren en dan de juiste acties nemen.”

De basis van een goed beleid is het hebben van een duidelijke toe- komstvisie. Door in te zetten op participatie en omgevingsanalysesis het gemakkelijker dan ooit om een duidelijk beeld te krijgen over wat onze inwoners graag zouden hebben. Vreemd genoeg gebeurt dit nog steeds te weinig.

Om participatie aan te wakkeren bij onze inwoners moet je de dialoog starten. De basis van deze dialoog is een transparant beleid. Nu is het nog steeds te ingewikkeld om als burger goed op de hoogte te zijn. De laatste verslagen op de website van gemeente zijn vaak al een paar jaar oud... Goed informeren en onze inwoners de kans geven om vragen te stellen op een gemeenteraad daar moeten we werk van maken.

N-VA is een gemeenschapspartij. Een partij die wil bouwen aan een groep tegen de groeiende individualisering, apathie en vereenza- ming. Hiervoor is het cruciaal om in te zetten op een sterk verenigingsleven, dat lijdt onder de drie feestzalen die zijn verdwenen. De kern van onze gemeente, ligt bij de sport– en cultuurverenigingen, de basis van een goed werkende gemeenschap.

Als vertegenwoordiger met een hart voor Boortmeerbeek zet ik mij in voor een Vlaamse, landelijke en transparante gemeente met oog voor de toekomst!

Volg mijn verhaal via Facebook.