Nieuws

Op 6 januari 2020

  Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt ruimt 600.000 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Boortmeerbeek en drie andere gemeenten te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijke samen te werken. “De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams …

Op 17 december 2019, over deze onderwerpen: Sport

“Krijgen de letterlijke koude douches in de sporthal nu ook een figuurlijk gevolg in deze meerjarenplanning?” vroeg gemeenteraadslid Rodrigue Bijlsma (N-VA) aan de meerderheid bij de voorstelling van het meerjarenplan.   In de komende jaren zullen we 960.000 euro gaan investeren in een beperkte …

Op 3 april 2019

Herwaardering van de watermolen in Boortmeerbeek: N-VA zet schouders onder stilgevallen renovatieproject in het centrum van onze gemeente. De meesten onder u kennen het molenhuis van de familie Servaes aan de Molenbeek in het centrum van Boortmeerbeek dat dateert van het begin van de 17de eeuw. Het …

Blikvangers

 • HAH april 2020 in de bussen.

 • In de pers: N-VA zet zelf audioverslagen online.

  “Dat de zittingen niet online gepubliceerd worden, is een zware tegenvaller in de strijd voor een meer transparante communicatie”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Rodrigue Bijlsma. “Eens te meer wordt aangetoond dat Boortmeerbeek slecht scoort op het vlak van transparantie naar de inwoners toe.”
 • Kaartje N21

  N21 actie voor meer verkeersveiligheid: Stand van zaken en maatregelen.

  15 januari zal ons nog lang bijblijven. De krachtige boodschap die de mars van meer dan 3500 leerlingen en sympathisanten uitstuurde was zeer aangrijpend. Ook onze fractie nam deel en had reeds bij de minister pro-actief gevraagd om een extra overleg met de directie in te plannen. De problematiek rond de N21 bestaat uit verschillende onderdelen: Deel 1: project Zoellaan tot station Haacht Hiervoor is het voorontwerp nagenoeg afgerond en goedgekeurd. Nog in januari volgt de goedkeuring van het voorontwerp. De gemeente Haacht is hier nauw bij betrokken. Een volgende stap is het eigenlijk technisch ontwerp om de nodige onteigeningsplannen en uitvoeringsplannen te kunnen opmaken. Minister Weyts zou graag hier al snelheid nemen en nu al de grondinnames doen die “in der minne” geregeld kunnen worden. Op deze manier kunnen de werken in 2022 al starten. Het budget is reeds in orde. Deel 2: project Wespelaarsebaan – Oudestraat Voor dit deel van het project is de gemeente Boortmeerbeek de initiatiefnemer, maar wordt het gefinancierd door het Vlaams Gewest. Het budget is reeds gereserveerd slecht een klein deel dient gefinancierd te worden door de gemeente zelf. We hopen dat de gemeente Boortmeerbeek initiatief neemt om hetproject terug op gang te trekken. De stand van zaken van de verschillende lange termijnprojecten kan opgevolgd worden via https://wegenenverkeer.be/proje…/n21-zoellaan-station-haacht Maar op korte termijn willen we het volgende al meegeven: Het is duidelijk dat deze procedures veel tijd vragen. Intussen worden een aantal maatregelen op korte termijn genomen: 1. Vervanging van de analoge flitscamera op het tracé ten noorden van het spoor door trajectcontrole (zone 70); 2. Op het noordelijk deel zijn voetgangers verplicht het fietspad te gebruiken. Fietsers wijken hiervoor uit en riskeren in een ongeluk betrokken te geraken. AWV gaat na tot waar het openbaar domein gaat en of een (kiezelsteen)verharding meer veiligheid kan brengen voor voetgangers en fietsers; 3. Het gedeelte tussen de Oudestraat en de spoorovergang zou regelmatig variëren van snelheidsregime waardoor onduidelijk is wanneer het 50 of 70 is. Voorstel om een uniforme zone 50 te maken (indien dit zou ingevoerd worden, kan bekeken worden of een trajectcontrole kan ingevoerd worden om de zone 50 te handhaven); 4. Vernieuwing van de rode slemlagen ter hoogte van de kruispunten om de oversteek van fietsers aan kruispunten te accentueren.
 • Lijst 2018

 • Programma 2018

  Ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen staat online.
 • Vaart achter de vaart!

  "Vaart achter de Vaart!". In samenwerking met de provincie en de Vlaamse Waterweg willen ze, net zoals nu al gebeurt in de provincie Antwerpen, de kwaliteit van het jaagpad en de overgangen snel verbeteren! #veiligfietsen #Leuvensevaart #Boortmeerbeek