Nieuws

Op 5 juni 2021, over deze onderwerpen: Financiën

Goed nieuws voor het onderwijs in onze gemeente! De scholen in Boortmeerbeek kunnen beginnen met de voorbereiding van de Digisprong: een ongeziene investering in de digitalisering van ons onderwijs. De Vlaamse Regering maakt op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ruim middelen …

Op 21 mei 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Open brief naar aanleiding van de beslissing om niet langer vragen mondeling op de gemeenteraad te beantwoorden, maar vanaf heden enkel nog schriftelijk. Aan het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN BOORTMEERBEEK Boortmeerbeek, 21 mei 2021 Geachte mevrouw de BurgemeesterGeachte mevrouw de …

Op 23 januari 2021

De brug komt er (eindelijk)! We konden het al lezen in een artikel van HLN van 19 december 2015: “Goed nieuws voor wie geregeld de jaagpaden op de Dijledijk tussen Hever en Keerbergen en Haacht gebruikt. De komende twee jaar komen er nieuwe fiets- en voetgangersbruggen die respectievelijk de …

Blikvangers

 • Open brief aan het college

 • HAH april 2020 in de bussen.

 • In de pers: N-VA zet zelf audioverslagen online.

  “Dat de zittingen niet online gepubliceerd worden, is een zware tegenvaller in de strijd voor een meer transparante communicatie”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Rodrigue Bijlsma. “Eens te meer wordt aangetoond dat Boortmeerbeek slecht scoort op het vlak van transparantie naar de inwoners toe.”
 • Kaartje N21

  N21 actie voor meer verkeersveiligheid: Stand van zaken en maatregelen.

  15 januari zal ons nog lang bijblijven. De krachtige boodschap die de mars van meer dan 3500 leerlingen en sympathisanten uitstuurde was zeer aangrijpend. Ook onze fractie nam deel en had reeds bij de minister pro-actief gevraagd om een extra overleg met de directie in te plannen. De problematiek rond de N21 bestaat uit verschillende onderdelen: Deel 1: project Zoellaan tot station Haacht Hiervoor is het voorontwerp nagenoeg afgerond en goedgekeurd. Nog in januari volgt de goedkeuring van het voorontwerp. De gemeente Haacht is hier nauw bij betrokken. Een volgende stap is het eigenlijk technisch ontwerp om de nodige onteigeningsplannen en uitvoeringsplannen te kunnen opmaken. Minister Weyts zou graag hier al snelheid nemen en nu al de grondinnames doen die “in der minne” geregeld kunnen worden. Op deze manier kunnen de werken in 2022 al starten. Het budget is reeds in orde. Deel 2: project Wespelaarsebaan – Oudestraat Voor dit deel van het project is de gemeente Boortmeerbeek de initiatiefnemer, maar wordt het gefinancierd door het Vlaams Gewest. Het budget is reeds gereserveerd slecht een klein deel dient gefinancierd te worden door de gemeente zelf. We hopen dat de gemeente Boortmeerbeek initiatief neemt om hetproject terug op gang te trekken. De stand van zaken van de verschillende lange termijnprojecten kan opgevolgd worden via https://wegenenverkeer.be/proje…/n21-zoellaan-station-haacht Maar op korte termijn willen we het volgende al meegeven: Het is duidelijk dat deze procedures veel tijd vragen. Intussen worden een aantal maatregelen op korte termijn genomen: 1. Vervanging van de analoge flitscamera op het tracé ten noorden van het spoor door trajectcontrole (zone 70); 2. Op het noordelijk deel zijn voetgangers verplicht het fietspad te gebruiken. Fietsers wijken hiervoor uit en riskeren in een ongeluk betrokken te geraken. AWV gaat na tot waar het openbaar domein gaat en of een (kiezelsteen)verharding meer veiligheid kan brengen voor voetgangers en fietsers; 3. Het gedeelte tussen de Oudestraat en de spoorovergang zou regelmatig variëren van snelheidsregime waardoor onduidelijk is wanneer het 50 of 70 is. Voorstel om een uniforme zone 50 te maken (indien dit zou ingevoerd worden, kan bekeken worden of een trajectcontrole kan ingevoerd worden om de zone 50 te handhaven); 4. Vernieuwing van de rode slemlagen ter hoogte van de kruispunten om de oversteek van fietsers aan kruispunten te accentueren.
 • Lijst 2018

 • Programma 2018

  Ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen staat online.