Nieuws

Op 9 mei 2017

Een volle zaal voor de infoavond over de heraanleg van de riolering en het wegdek aan de Bieststraat en de Ida Vermeulenstraat. Werken brengen veel verkeershinder mee, maar weer blonk de schepen van verkeer uit door zijn afwezigheid. Op de vele vragen van de mensen in verband met verkeer kon er dus …

Op 25 augustus 2016

Bij het uitbreken van het Optima-schandaal vernam N-VA Boortmeerbeek dat de gemeente voor zo’n 614.000 euro aan beleggingen bij het failliete Optima heeft staan. Boortmeerbeek riskeert deze volledig te verliezen aangezien er voor gemeenten geen waarborgfonds is. Op de gemeenteraad van 28 juni werd …

Op 6 maart 2016

N-VA Boortmeerbeek heeft op 6 maart haar nieuwe bestuur gekozen. Het uittredend bestuur werd opnieuw verkozen, zij het met enige wijzigingen. Nicolas Giraud, uittredend voorzitter, stelde zich geen kandidaat meer om opnieuw verkozen te worden. Het huidige bestuur wil Nicolas nadrukkelijk bedanken …