Herwaardering van de watermolen in Boortmeerbeek

Op 3 april 2019

Herwaardering van de watermolen in Boortmeerbeek: N-VA zet schouders onder stilgevallen renovatieproject in het centrum van onze gemeente.

De meesten onder u kennen het molenhuis van de familie Servaes aan de Molenbeek in het centrum van Boortmeerbeek dat dateert van het begin van de 17de eeuw. Het gebouw telt vier verdiepingen, een zeldzaamheid voor dergelijke constructie. Het bevat een watermolen, oorspronkelijk een onderslagrad, later vervangen door een Francisturbine. 
In het begin werkte de molen enkel op basis van waterkracht, maar later werd dus een stoommachine en nog later ook een hydraulische turbine geïnstalleerd zodat de molen door drie energiebronnen kon aangedreven worden. In de jaren 80 van vorige eeuw werd de molen stilgelegd wegens economisch onrendabel. 

 

De molen werd in 1991 als monument en als dorpsgezicht beschermd en er werd destijds ook een aanvang gemaakt met de restauratie door de gemeente die de molen in erfpacht had. Deze werken werden echter reeds lang geleden stilgelegd. Ondertussen is er ook sinds een paar jaren een einde gekomen aan de oorspronkelijke erfpachtovereenkomst. De impasse is met andere woorden compleet.

 

Hoog tijd dus om dit uniek en centraal gelegen stuk erfgoed meer aandacht te geven dan het tot nu toe gekregen heeft. N-VA Boortmeerbeek wil dit dossier opnieuw activeren en zal hiervoor de nodige contacten leggen met geïnteresseerde private partners (eventueel onder de vorm van een PPS - privaat-publieke samenwerking) en met organisaties die de financiële draagkracht van het project een boost kunnen geven. We kunnen hiervoor onder meer overleggen met de provincie Vlaams-Brabant die op termijn klimaatneutraal wil worden en met fondsen van de Koning Boudewijnstichting die inzetten op milieuvriendelijke initiatieven. Dit alles naar analogie met de opwaardering van de naburige molen van Rotselaar. Ook hier werd de opwekking van groene stroom gekoppeld aan de uitbouw van een belevings- en educatief centrum dat ter beschikking staat van alle inwoners en hun verenigingen. Laten we de hand aan de ploeg slaan!    

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is