N-VA Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen nemen deel aan verkeersveiligheidsactie N21.

Op 16 januari 2019
N-VA afdelingen Haacht Boortmeerbeek en Keerbergen

 

 

N21 actie voor meer verkeersveiligheid: Stand van zaken en maatregelen.

15 januari zal ons nog lang bijblijven. De krachtige boodschap die de mars van meer dan 3500 leerlingen en sympathisanten uitstuurde was zeer aangrijpend. Ook onze fractie nam deel en had reeds bij de minister pro-actief gevraagd om een extra overleg met de directie in te plannen.

 

De problematiek rond de N21 bestaat uit verschillende onderdelen:

Deel 1: project Zoellaan tot station Haacht 

Hiervoor is het voorontwerp nagenoeg afgerond en goedgekeurd.
Nog in januari volgt de goedkeuring van het voorontwerp. De gemeente Haacht is hier nauw bij betrokken. Een volgende stap is het eigenlijk technisch ontwerp om de nodige onteigeningsplannen en uitvoeringsplannen te kunnen opmaken. Minister Weyts zou graag hier al snelheid nemen en nu al de grondinnames doen die “in der minne” geregeld kunnen worden. Op deze manier kunnen de werken in 2022 al starten. Het budget is reeds in orde. 

Deel 2: project Wespelaarsebaan – Oudestraat

Voor dit deel van het project is de gemeente Boortmeerbeek de initiatiefnemer, maar wordt het gefinancierd door het Vlaams Gewest. Het budget is reeds gereserveerd slecht een klein deel dient gefinancierd te worden door de gemeente zelf. We hopen dat de gemeente Boortmeerbeek initiatief neemt om hetproject terug op gang te trekken.

Maar op korte termijn willen we het volgende al meegeven:
Het is duidelijk dat deze procedures veel tijd vragen. Intussen worden een aantal maatregelen op korte termijn genomen:
  1.  Vervanging van de analoge flitscamera op het tracé ten noorden van het spoor door trajectcontrole (zone 70);
  2.  Op het noordelijk deel zijn voetgangers verplicht het fietspad te gebruiken. Fietsers wijken hiervoor uit en riskeren in een ongeluk betrokken te geraken. AWV gaat na tot waar het openbaar domein gaat en of een (kiezelsteen)verharding meer veiligheid kan brengen voor voetgangers en fietsers;
  3.  Het gedeelte tussen de Oudestraat en de spoorovergang zou regelmatig variëren van snelheidsregime waardoor onduidelijk is wanneer het 50 of 70 is. Voorstel om een uniforme zone 50 te maken (indien dit zou ingevoerd worden, kan bekeken worden of een trajectcontrole kan ingevoerd worden om de zone 50 te handhaven);
  4.  Vernieuwing van de rode slemlagen ter hoogte van de kruispunten om de oversteek van fietsers aan kruispunten te accentueren
  5. De stand van zaken van de verschillende lange termijnprojecten kan opgevolgd worden via https://wegenenverkeer.be/proje…/n21-zoellaan-station-haacht 
     

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is